ABOUT

SOME WORKS ARE ON SALE ON PATTY MORGAN ! Take a look!

[EN]

As a multidisciplinary artist, the work of Maurice de Rooij (1995) has its roots in architecture history. His films, sculptures, prints and collages emerge from a vast archive of texts, articles and images which he compares and analyses. 

If the work of de Rooij was a movie, the Building would be its main character. It is the building that reacts to changing environments, that finds itself alone on an empty plain, or combined with other eclectic construction.

[NL]

Maurice de Rooij (1995) maakt multidisciplinair werk dat zijn wortels heeft in de architectuurgeschiedenis. Vanuit een groot archief van architectuurhistorische teksten, beelden en eigen architectuurbeschouwingen gaat hij vergelijkend en analyserend te werk. Door middel van film, sculptuur, prints en collages krijgen deze architectonische uitingen een nieuw podium.

Als het werk van de Rooij een film zou zijn, dan fungeert het Gebouw als hoofdpersoon. Zíj reageert op veranderende omgevingen, bevindt zich eenzaam op de vlakte of is gegroepeerd en gecombineerd met andere eclectische constructies.