ABOUT

SOME WORKS ARE ON SALE ON PATTY MORGAN ! Take a look!

[EN]

As a multidisciplinary artist, the work of Maurice de Rooij (1995) has its roots in architecture history. His films, sculptures, prints and collages emerge from a vast archive of texts, articles and images which he compares and analyses. 

Buildings that appear in his work could be described as characters: they react to changing environments, find themselves alone on empty plains, or are combined as eclectic construction.

This way, De Rooij exposes their archetypical elements, and questions the way in which a building can represent a tradition or era.

[NL]

Maurice de Rooij (1995) maakt multidisciplinair werk dat zijn wortels heeft in de architectuurgeschiedenis. Vanuit een groot archief van architectuurhistorische teksten, beelden en eigen architectuurbeschouwingen gaat hij vergelijkend en analyserend te werk. Door middel van film, sculptuur, prints en collages krijgen deze architectonische uitingen een nieuw podium.

Gebouwen zouden in zijn werk omschreven kunnen worden als karakters: zij reageren op veranderende omgevingen, bevinden zich eenzaam op de vlakte of zijn gegroepeerd en gecombineerd tot eclectische constructies. De Rooij haalt zo hun archetypische elementen aan de oppervlakte en bevraagt de wijze waarop een gebouw als symbool kan staan voor een tijdperk of traditie.