Old Habits, 2019-20

Computer animation transferred to HD video 16:9, duration 6 min 58 sec


‘We are made to feel inertia, the drabness of time. Time is not just a neutral, light medium within which things happen. We feel the density of time itself.’

– Andrei Tarkovsky on his film Stalker, 1975


In ‘Old Habits’, we are spectator at two buildings. These buildings are visually quite different from each other, but are both set in motion by changing environments. The film reveals the traditions that these buildings follow, and with that the culture that they represent.


[NL] In de film ‘Old Habits’ zijn we beschouwer van twee gebouwen. Ondanks dat deze gebouwen visueel erg van elkaar verschillen, worden bij beide gebouwen ‘oude gewoonten’ in gang gezet door veranderende omgevingen. De film legt de tradities van deze gebouwen bloot, en daarmee de cultuur waar zij zich op baseren.